ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อมือ และชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อศอก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อมือ และชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อศอก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด