ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบชนิด 2 ตาติดกล้องถ่ายภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบชนิด 2 ตาติดกล้องถ่ายภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด