ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน )

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน ) รายละเอียด