ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่ และขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติสำหรับเด็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติสำหรับผู้ใหญ่ และขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติสำหรับเด็ก รายละเอียด

You may also like...