ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ตู้ชั้นไม้เก็บของและพื้นกระเบื้องยาง ห้อง 5002 หอผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ตู้ชั้นไม้เก็บของและพื้นกระเบื้องยาง ห้อง 5002 หอผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม รายละเอียด