ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ตัวกรองแบคทีเรีย แบบมีความชื้น จำนวน 500 ชุด)

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ตัวกรองแบคทีเรีย แบบมีความชื้น จำนวน 500 ชุด) รายละเอียด