ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา NET SIM รายเดือน ใช้ได้ต่อเนื่อง 199 บาท Internet ความเร็วสูง 500 MB. จำนวน 5 หมายเลข

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา NET SIM รายเดือน ใช้ได้ต่อเนื่อง 199 บาท Internet ความเร็วสูง 500 MB. จำนวน 5 หมายเลข รายละเอียด