ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยอลูมิเนียมแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ จำนวน 18 คัน)

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยอลูมิเนียมแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ จำนวน 18 คัน) รายละเอียด