ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

  • ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (ชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อนิ้ว และข้อศอก) รายละเอียด