ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผู้ชนะการแสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกมีเบ้าแบนไม่ใช่ซีเมนต์ Total Hip Cementless Metal on Poly รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก (PFNA) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 29 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 20 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารก จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ HPV PCR จำนวน 20,000 Test รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบเสียงตามสาย 2 อาคาร อาคารสนับสนุนบริการชั้น 8 และอาคารอุบัติเหตุชั้น 8 จำนวน 2 ระบบ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone 250 mcg 1 dose+ Salmeterol 50 mcg 1 dose inhalation powder รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศรีษะ แบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือระดับคมชัดสูงชนิดสี รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือเย็บปิดลำไส้หรือหลอดลมอัตโนมัติชนิดโค้ง (Contour) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  จำนวน 3 รายการ (ถุงบรรจุโลหิต) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump) จำนวน 20 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ SARS-COV2 Antigen จำนวน 16,000 Pack รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดทดสอบแยกชนิดของเชื้อจุลชีพ, ชุดทดสอบความไวของาต่อเชื้อจุลชีพ) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือยาง แบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไซริ้งพลาสติก จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือผ้าตัด สเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดชนิดอัตโนมัติสำหรับเด็ก, ผู้ใหญ่) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (AHG,ABO) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน14 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง (Locking Plate) จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารก จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดตรวจน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน 34,000 Test/Report รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำน้ำเย็นฯ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารก จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า พร้อมบริหารจัดการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา VI CATHETER จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวม 2 แห่ง (2 หมายเลข) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร จำนวน 10 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วยหมวดนมทารก จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้สารละลาย จำนวน 38,000 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ จำนวน 130,000 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ ออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบล็ต จำนวน 87 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักสดและผลไม้สดทั่วไป จำนวน 78 รายการ รายละเอียด 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร (สูตรสำเร็จ) จำนวน 4 รายการ รายละเอียด 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักสดและผลไม้สด ทั่วไป จำนวน 78 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร(สูตรสำเร็จ) จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 15 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดข้าว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 ซีซี จำนวน 1,500 แพ็ค รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักปลอดภัย จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเครื่องดื่ม จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 26,6000 Test รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารก ขนาด 400 กรัม จำนวน 75 กระป๋อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดขนมหวาน จำนวน 11 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร (ส่วนผสม) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ VTM 3 L พร้อม Nasophary swab และ Oropharyngeal swab รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 ซีซี รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ (63 เครื่อง) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบชีลเลอร์พร้อมหุ้มฉนวนอาคารสิริโสธรารักษ์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับนิ่มพับได้ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อAtorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดนมทารก จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-1 จำนวน 5,376 Test รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 55 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400. ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 ซีซี จำนวน 1,500 แพ็ค รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดนมทารก จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการน้ำยาตรวจ CD4 รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropenem 1 gm รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์พร้อมเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol 6.25 mg tab  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความโค้งลูกตาดำ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องยิงแสงเลเซอร์สำหรับรักษาโรคทางตา รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดนมทารก จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้นชนิดใช้สารยึดกระดูก รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเวชภัณฑ์ยา ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 3 รายการ และยกเลิก 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 38 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 88 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3,840 Test รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซักอบรีดผ้า พร้อมบริหารจัดการผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดนมทารก จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมพื้นที่ 60,119.86 ตารางเมตร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไซริ้ง พลาสติก จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยา Part A, น้ำยา Part B รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดทดสอบแยกชนิดของเชื้อจุลชีพ ชุดทดสอบความไวของยาต่อเชื้อจุลชีพ) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ (Bone cement with Antibiotic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.FENESTRATED GRASPING FCP 5 MM 2.MARYLAND DISSECTOR FCP 5 MM 3.KELLY DISSECTOR FCP 5 MM รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก (PENA) Short PFNF ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ APHERESIS KIT ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้สารละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา IV.CATHETER จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจ CT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ ออกซิเจนทางการแพทย์บรรจุท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2,500 ท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่ จำนวน 7,200 กระบะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารสายยาง(ส่วนผสม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบ PACS X-RAY ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดข้าว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักปลอดภัย จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 17 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 88 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักสดและผลไม้สด จำนวน 86 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดขนมหวาน 11 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเครื่องดื่ม จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจและพัสดุทางการแพทย์อัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ SCD EXPRESS THIGH LENGTH-MEDIUM จำนวน 45 ชิ้น รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบเด็กแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ตู้ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบดูดอากาศห้องผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ แบบมีเครื่อง Filter Housing Unit จำนวน 2 ห้อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคติดเชื้อ COVID-19 รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารเลือด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม Stroke Unit จำนวน 1 งาน ณ.อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น ๘ โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันเคลื่อนย้ายได้ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการผ้าปูที่นอนผู้ป่วยสามัญ จำนวน 540 ผืน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ พร้อมติดตั้ง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกลูพยุง (Locking Plate)  จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอุ่นผ้าห่มและสารน้ำ ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ด้วย Micro processor รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักปลอดภัย จำนวน 9 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Fix Knee) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 ระบบ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคารคสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง แบบเลขที่ 9906 จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (GENERATOR) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการระบบ Auto door พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องให้ความร้อนหลอดทดลองแบบแห้ง, ตู้กรองอากาศสำหรับงานเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนมเครื่องดูด-จ่ายสารละลาย) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งหลอดไฟฆ่าเชื้อ (UV Lamp) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 4 ตัว รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าแบบ 3 ไก จำนวน 2 เตียง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าแบบ 3 ไก รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Ventilator Circuit จำนวน 10 ชิ้น รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ตู้ปลอดเชื้อ, เครื่องเขย่าสารแบบสั้น) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (Suction regulator, Flowmeter) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายโทรศัพท์ไปยังเตียงผู้ป่วย จำนวน 20 จุด จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็กความเร็วสูง (Mini High Speed Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง, ชุดเครื่องมือส่องหลอดลม laryngoscope set จำนวน 1 ชุด) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกล่องสำเร็จรูปสำหรับส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เลนส์) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันใช้ได้ทั้งทารกและเด็ก รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยประมาตรและความดันสำหรับผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (สายสายชนิดสองช่อง) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยา PartA, น้ำยา PartB จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูก (PFNA)Short PFNA รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วน อก เอว จำนวน 4 รายการรายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโซฟาตัวยาว 3 ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์จ้างจ้างเหมาบริการระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยใน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ IV CATHETER จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ Thermal  Printer (เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด) รายละเอียด                                 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารก จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไซริ้งพลาสติก จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ STERRAS 100S CASSETTE  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักปลอดภัย จำนวน 10 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP325 DNW รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ WIFI พร้อมติดตั้ง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะหมวดอาหารทางสายให้อาหาร(นวัตกรรม) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ไก่ ครั้งที่ 3 จำนวน 7513 กระบะ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้สารละลายน้ำ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะ PACS รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์ larynxgoscopy ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ร่วมระดับจังหวัด จำนวน 7 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 1 รายการ รายละเอียด 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเครื่องดื่ม จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของหวาน จำนวน 15 รายการรายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ร่วมเขต 6 รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 77 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 300 ราย รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักสดและผักผลไม้ทั่วไป จำนวน 75 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือส่องหลอดลม (laryngoscope set) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดสัตว์น้ำ จำนวน 15 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ กล้อง GASTROINTERTINAL VIDEOSCOPE W/BR จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ (ศัลยกรรมช่่องปาก) รายการ Microdissectint Needle STR.L52  mm รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด 
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือวัดขนาดต่อขาสำหรับทำขาเทียม รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 240 ราย รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 90,000 Test รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งพื้นที่อาคารหลวงพ่อพระพุทธโสธร ชั้น 6 และฝ้าเพดานชั้น 5 รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่อง ISOLATOR สำหรับใช้ในการเตรียมผสมยาเคมีบำบัด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ จำนวน 36,000 Test ราละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติแบบเคลื่อนย้ายได้ (Transport monitor)  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดน้ำยาตรวจหมู่โลหิต ABO-Rh gel Test จำนวน 14,400 Test  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ digital caliper (เครื่องมือวัดขนาดแบบตัวเลข) รายละเอียด 
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  คือู่วิ่่งไฟฟ้าและจักรยานนั่งพิง รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยประมาตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกรรไกรตัดเฝือก  รายละเอียด
 • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องวัดรายละเอียดเท้า (Brannok devices) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผุ้ป่วยและหล่อแบบกายอุปกรณ์ชนิดปรับได้ด้วยไฟฟ้า  พร้อมเก้าอี้ รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซํกผ้า ขนาด 12 กิโลกรัม รายละเอียด
 • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง  รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องทางเดินหายใจพร้อมระบบวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดบริการแรกรับผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม จำนวน  2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รายการหูฟังผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในกระแสโลหิตฯ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เย็นแช่แข็ง -40 องศา รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดตรวจกล่องเสียง ลาริ้งโกสโคปรายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรายการตู้เย็น รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องซีสสายถุงเลือดแบบตั้งโต๊ะ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไอซียู 4 มอเตอร์ พร้อมระบบชั่งน้ำหนักตัวผู้ป่วย รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นตกตะกอน (serofuge) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักสด และผลไม้สดทั่วไป จำนวน 82 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 71 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดไข่ จำนวน 10,000 กระบะ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดเนื้อสัตว์น้ำ จำนวน 14 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักสด และผลไม้สด จำนวน 48 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาพร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดข้าว จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหารนวัตกรรม จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยอลูมิเนียมแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ จำนวน 18 คัน) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเอ็นไซด์ ดีแอลทีพลัส 5 ลิตร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (กระดาษเครื่องวัดความดัน จำนวน 1,000 ม้วน) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 10 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (อีเคจี อิเลคโทรด เรทดอท จำนวน 4,200 อัน) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา NET SIM รายเดือน ใช้ได้ต่อเนื่อง 199 บาท Internet ความเร็วสูง 500 MB. จำนวน 5 หมายเลข รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ชุดอบสมุนไพร จำนวน 80 ชุด, ชุดทำหลังคลอด จำนวน 8 ชุด) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (Nutri-bag 500 ml. Feeding bag จำนวน 1,000 ชุด) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ตัวกรองแบคทีเรีย แบบมีความชื้น จำนวน 500 ชุด) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองอบฆ่าเชื้อ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สำลีสำเร็จรูป 0.35 กรัม จำนวน 123 ถุง) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (สำลีสำเร็จรูป 1.40 กรัม จำนวน 500 ถุง) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (ชุดป้องกันการติดเชื้อ 2 ชั้น จำนวน 600 ชุด) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กระดาษฟาง จำนวน 1,000 แพค) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (ผ้าปิดปากจมูกชนิดคล้องหู จำนวน 2,500 กล่อง) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกุญแจและระบบกริ่ง จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อExpiratory Cassette รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกพิมพ์ feeding bag ขนาด 15 x 23 ซม. สำหรับใส่อาหารทางสายให้อาหาร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPALLET ขนาด 100 x 120 x 15 cm. รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยา จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรดเพอราซิติกชนิดผง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 22 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบ GAS ALARM จำนวน 5 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 10 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ (Quatrocare plus apray 2140 red จำนวน 50 กระปุก) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ (Q-BAC 4 LIQUID SOAP จำนวน 190 ขวด)  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ (ไซริงพลาสติก 1 ซีซี ถอดเข็มไม่ได้ จำนวน 300 กล่อง) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายระบบสัญญาณและจุดเชื่อมต่อเสียงตามสายทั้งระบบของโรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือผ่าตัดสเตอร์ไรด์  ไม่มีแป้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ (C-Fusor infusor 1,000 CC. จำนวน 3 ชิ้น) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ (Abrams pleural biopsy needle No.8×3 1/3 จำนวน 3 ชุด) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (รถคนนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยอลูมิเนียมแบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการ จำนวน 18 คัน) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (RECORDING PAPER, PQW210-3-140 (10PC/SET) จำนวน 2 แพค) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (Helicobacter Pylori Urease Test (50pacs./box)จำนวน 10 กล่อง) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องชั่งน้ำบุคคล ระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เหยือกน้ำพลาสติก มีฝาปิด มีสเกล ขนาด 1,000 ซีซี จำนวน 24 ใบ) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กระดาษความร้อน ขนาด 80×80 ม. จำนวน 600 ม้วน) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อOxygen sensor รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ (เปลี่ยนไส้กรองแบคทีเรีย) จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรัษาลิฟต์ จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ (Rely X U200 Refill Pack A2 จำนวน 1 ชุด) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (ออโตเคลปเทป 0.5 นิ้วx 60 หลา จำนวน 300 ม้วน) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ำทิ้งและตะแกรงดักผงบ่อสูบ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อเครื่องล้างภาชนะพร้อมเป่าลมร้อน จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ำทิ้งและตะแกรงดักผงบ่อสูบ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้แข่แข็ง 40 องศาเซลเซียส โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ตู้ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งเตียงรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดลำใส้ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มคู่มือ จำนวน 50 เล่ม รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 วัน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไซริ้งพลาสติก จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดซ้อนขอบ ายละเอีย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCoated Vicryl Plus 2-0 รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมอร์ซิลค์สีดำ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (DIAPHRAGM ASSY TESTED MARK SERIFS, SEAL COMPARTMENT) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ (Focussing sleeve for Examlinght III จำนวน 1 ชุด) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ (Battery 12V. 18 A Yuasa จำนวน 8 ก้อน) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4 รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ (ยาง DRIDGESTORE 215/70/15 จำนวน 4 เส้น) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ (ใบ ก.พ.7) จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โต๊ะทำงาน) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 91.4 W x 45.7D x 183H CM. รุ่น ยี่ห้อ อิลิแก้นท์ จำนวน 1 ใบ) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รายการชุดซ่อมโอริง Outlet Ohmeda จำนวน 400 ชุด ของโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรจ 7,000 กล่อง (เบอร์ XS จำนวน 1,000 กล่อง, เบอร์ S จำนวน 4,000 กล่อง และเบอร์ M จำนวน 2,000 กล่อง) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ (เก้าอี้บุนวม มีที่นั่ง มีพนักพิง ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 44x61x90 cm. จำนวน 1  ตัว) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (ปั๊มสูบจ่ายคลอรีน อัตโนมัติ (Metering Pump) ยี่ห้อ EMEC จำนวน 1 ชุด)  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (ตัวบีบสารละลาย Pressure Infusion Cuff 500 ml. จำนวน 1 ชิ้น) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร IR3245 จำนวน 10 ขวด) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องชั่งน้ำหนักทารกพร้อมชุดวัดความสูงของทารก รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน (นวัตกรรมไทย) จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือผ่าตัดแบบ STERILE จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสปริ้นท์ปูนพลาสเตอร์ 4 x 288 15 ชั้น รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ แมสพ่นยา ผู้ใหญ่ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ เอกซ์เทนชั่น 18 นิ้ว รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ ตัวกรองแบคทีเรีย แบบไม่มีความชื้น รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยเดินชนิด 4 ขายกได้ WALKER รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Parafilm paper จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ตู้ชั้นไม้เก็บของและพื้นกระเบื้องยาง ห้อง 5002 หอผู้ป่วยพิเศษกุมารเวชกรรม รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ อัตโนมัติภายในตู้ MBO จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (แถบตรวจน้ำตาล) จำนวน 1,000 กล่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ UMBILICAL CATH. รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ ผ้าเอี๊ยมพลาสติกกันเปื้อน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ ทีเวย์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจดโดเมนเนม 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 11 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ ซิลเวอร์ทิ้วป์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประคบเข่า (Cryo cuff) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ ไซริงพลาสติกให้อาหารรายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ สำลีสเตอร์ไรด์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ 1 รายการ แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องชั่งน้ำหนักทารกพร้อมชุดวัดความสูงของทารก รายละเอียด
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน (นวัตกรรมไทย) จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปรับปรุง ซ่อมแซม แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพุทธโสธร  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCOMPLY FOR EO (อบแก๊ส) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ 125 ซีซี จำนวน 9 คัน รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ รถนั่งคนพิการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ เลนส์แก้วตาเทียม รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ ยูรีนแบก รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร เอ5) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการผ้าห่อตัวเด็ก (Papoose board size M) ของโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน (นวัตกรรมไทย) จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ 125 ซีซี ของโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ 125 ซีซี ของโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน (นวัตกรรมไทย) จำนวน 1 ชุด  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ สปรื้นปูนพลาสเตอร์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ(SPO2)  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซองซิปใส รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการรายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ กรรไกร รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ ผ้าก๊อส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ พลาสเตอร์ใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ เสื้อกันเปื้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ๑ รายการ สติกเกอร์ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๓ รายการ พลาสติกดามขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการผ้าห่อตัวเด็ก (Papoose board size M) ของโรงพยาบาลพุทธโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ ถุงพลาสติกสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมีคลินิก รายละเอียด
 •  ประกวดราคาซื้อชุดวินิจฉันภาพ (Diagnostic Workstation)   รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๔ รายการ เข็มฉีดยาพลาสติก รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิ่นๆ ๑ รายการ ( มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง )  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์  ๑ รายการ (สติกเกอร์ปิดฉลากยา) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ ท๊อปเดรสซิ่งสเตอร์ไรด์  รายละเอียด
 •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ THOCAR CATHETER SOFT รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๔ รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ Tegaderm รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๑ รายการ ชุดให้เลือด รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ๒ รายการ โฟเล่ย์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารหนืด รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ MDT Plus Hemodialysis Tubing Set ( ชุดสายน้ำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำที่พักขยะติดเชื้อ ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดโสธรวราราม  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ๑ รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ (ชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อนิ้ว และข้อศอก) รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์จำนวน ๑ รายการ  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็นและเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็น ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร จำนวน 10 รายการ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Fosfomycin Sodium 4 gm for injection รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate 400 mg/4 ml for injection รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Erythropoietie alpha 4,000 IU for injection รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดชับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropenem injection 1 gram  รายละเอียด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin tablet 40 mg รายละเอียด

(Ultrasound)
(Ultrasound)
Ultrasound-.pdf
56.3 KiB
189 Downloads
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะข้าว64
ประกาศผู้ชนะข้าว64
E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B881E0B8B2E0B8A8E0B89CE0B8B9E0B989E0B88AE0B899E0B8B0E0B882E0B989E0B8B2E0B8A764.pdf
Version: 2223
82.5 KiB
170 Downloads
รายละเอียด
Color0418
Color0418
Color0418.pdf
133.7 KiB
132 Downloads
รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะรีดผ้า
ประกาศผู้ชนะรีดผ้า
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf
122.7 KiB
100 Downloads
รายละเอียด