ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ จำนวน ๑๙๘,๐๐๐ กิโลกรัม

  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ จำนวน ๑๙๘,๐๐๐ กิโลกรัม รายละเอียด