โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566