ผลการดำเนินงานรพ.พุทธโสธร ประจำปี 2565

https://www.youtube.com/watch?v=5sPGr6R5ep0