ผอ.โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 6 ณ สสจ.ชลบุรี


ผอ.3