ผู้บริหารลงพื้นที่ทดสอบระบบ พร้อมเปิด “โรงพยาบาลสนาม”