ผู้บริหารสำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมขยายบริการด้านสุขภาพ