ผู้บริหารโรงพยาบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย