ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเพื่อพัฒนาระบบยาให้มีประสิทธิภาพ