ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(BLS)”