ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร ร่วมเปิดการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักศึกษาแพทย์เสริมทักษะการเป็นหมอของชุมชน