ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามดำเนินงานหน่วยไตเทียมรพ.พุทธโสธร