ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึษาจัดหารายได้และคณะกรรมการจัดหารายได้เพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่