ผู้อำนวยการรพ.พุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ประจำปี 2560 จ.ฉะเชิงเทรา