ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัย ประเภท Oral Presentation