ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์