ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรกล่าวต้อนรับ ประธานฯ มูลนิธิราชประชาสมาสัย เนื่องในการประชุมจิตอาสาฯ โรงพยาบาล

ผอ1

You may also like...