ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เยี่ยมเสริมพลัง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา