ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา