ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

S__14245939