ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1483627921059