ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล