ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา