ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสถาบันบำราศนราดูร