ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์