ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2560