ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน รพ.สต.คลองหลวงแพ่งและรพ.สต.บางพระ จ.ฉะเชิงเทรา