ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560