ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความเข้าใจมาตรฐานในการประยุกต์สู่การเขียนแบบประเมินตนเอง”