ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง “รพ.สต” ในเขต จ.ฉะเชิงเทรา