ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งที่ 2/2560