ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560