ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมการประชุมถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 2561 (PSPG20+@Chachoensao)