ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ในโอกาสเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลพนมสารคาม