ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ดูแลการให้บริการคลินิกประกันสังคม

กิจกรรมโรงพยาบาล on 21 Feb , 2018