ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ดูแลการให้บริการงานผู้ป่วยนอก