ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ดูแลการให้บริการงานผู้ป่วยนอก

กิจกรรมโรงพยาบาล on 1 Mar , 2018