ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพุทธโสธร