ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ดูระบบบำบัดน้ำเสียและการเตรียมการวาง อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ