ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ดูแลการให้บริการคลินิกประกันสังคม