ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง รพ.สต. วังตะเคียนและรพ.สต.ท่าไข่