ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร เปิดโครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล และสร้างความสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน