พระครูปลัดธรรมานุวัตร มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลพุทธโสธร